I perioden 15.05-15.09 er legekotoret åpent 08.00-14.30

Lunsj 12.00-12.30

 

I perioden 15.05-15.09 er telefontidene: 

Telefonen er åpen 08.15-11.00 og 13.00-14.30. 

Stengt mellom 11.00-13.00.