Inntil videre er åpningstiden på torsdager på laboratoriet endret. 

Den nye åpninghstiden er 09.00-11.45.